Aktualności

Innowacyjne aspekty modelu

Nad innowacyjnymi aspektami modelu pracy socjalnej, który powstaje w ramach projektu "Fachowa siła przyszłością dla rodziny" dyskutowali członkowie Grupy Roboczej podczas ostatniego spotkania, które odbyło się 30 maja.

Wspólne działania na rzecz rodziny

Wspólne, kompleksowe działania instytucji wraz z organizacjami pozarządowymi ukierunkowane na zmniejszenie skali zjawiska dziedziczonego ubóstwa na terenie Wodzisławia Śląskiego omawiane były podczas dwóch spotkań, które miały miejsce 25 i 26 maja w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zmiany w KPA

Od dziś 1 czerwca wchodzą w życie nowe zapisy ustawy - kodeks postępowania administracyjnego. Nowelizacja wprowadza szereg zmian. Dotyczą one m.in:

Wzrośnie płaca minimalna?

Płaca minimalna poziomie 2100 zł brutto? Taką propozycję najniższego wynagrodzenia za pracę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało na Komitet Stały Rady Ministrów. Stawka miałaby obowiązywać począwszy od 2018 roku.

Jak skutecznie znaleźć pracę?

Jak aktywnie poszukiwać zatrudnienia? Jaką ścieżkę zawodową wybrać? Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Tego między innymi uczą się w tym tygodniu uczestnicy projektu "Lepsze Jutro" realizowanego przez wodzisławski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.