Aktualności

Kampania 16 Dni Bez Przemocy

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe zainteresowane dystrybucją żywności

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że gmina Wodzisław Śląski zamierza przystąpić do realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021, zgodnie z treścią Wytycznych Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.05 2021 r.

Efekty programu POPŻ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przy współpracy z Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.