Aktualności

Kalendarz wypłat świadczeń na 2020 rok

Poniżej w formie graficznej oraz jako załączniki do pobrania znajdą Państwo harmonogramy wypłat w kasie i przelewem na konto dla świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków stałych

Wigilia dla potrzebujących

W dniu 18 grudnia br. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przygotował dla osób samotnych, starszych i potrzebujących.

Świąteczne warsztaty - skrzaty

17 grudnia 2019 w ramach projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek" na Dworcu Kolejowym w Wodzisławiu Śląskim odbyły się warsztaty w ramach spotkań animacyjnych, w których wzięło udział 18 uczestników projektu.