Aktualności

Zaproszenie do wzięcia udziału w programie edukacyjnym Liga NGOs

Liga NGOs to cykl zajęć mających na celu upowszechnianie i promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego. Pragniemy w ten sposób rozwijać umiejętności osób aktywnych społecznie, zarządzających bądź aspirujących do zarządzania organizacjami pozarządowymi i samorządami.Zajęcia będą prowadzone przez liderów organizacji trzeciego sektora, specjalistów z dziedziny prawa, marketingu i zarządzania, influencerów oraz ekspertów wspierających działalność obywatelską.

Uwaga - utrudnienia w pracy ośrodka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że z przyczyn od nas niezależnych w dniu jutrzejszym (tj. 10.10.2019 r.) w godzinach od 8:00 do 11:00 w budynku przy ul. Daszyńskiego 3, może wystąpić przerwa w dostawie energii elektrycznej. W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia zarówno w obsłudze klientów jak i funkcjonowaniu ośrodka. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Bezpłatne badania prenatalne

Bezpłatne badania prenatalne dla kobiet zamieszkujących subregion zachodni województwa śląskiego z regionu powiatu wodzisławskiego, żorskiego, jastrzębskiego i raciborskiego. Kobiety korzystające ze świadczeń pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej mogą skorzystać z badań prenatalnych poza kolejnością na podstawie spisanego oświadczenia. Badania wykonywane są na terenie miasta Żory w NZOZ MED - ART.

Apel o pomoc!

Kasia jest Starszym Pracownikiem Socjalnym naszego ośrodka a przede wszystkim wspaniałą koleżanką z pracy. Przez 37 lat pracowała na rzecz innych ludzi, pomagając im w przezwyciężaniu trudności życiowych.

Wypłaty świadczenia "Dobry Start" (300+)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wypłaty z tytułu Świadczenia "Dobry Start" (300+) będą realizowane w dniu 25.09.2019 r. W przypadku dyspozycji wypłaty w kasie MOPS, prosimy o terminowy odbiór środków w godzinach od 11.00 - 14.00.