Aktualności

Prośba o ograniczenie wizyt

W związku z sytuacją rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirus), w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszym ośrodku do niezbędnego minimum.

Wizyta studyjna

Nasi serdeczni sąsiedzi z Centrum Usług Społecznych Radlin wybrali się do Wodzisławia Śląskiego, by zobaczyć jakie metody i techniki stosuje się w pracy z lokalną społecznością. W materiale zobaczycie Państwo kierunki działań Wodzisławskiego CAS-u, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Fundacji Pasja Do Życia.

Projekt „Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, nr POWR.02.06.00-00-0064/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020.