Zostały dwa tygodnie na złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" (300+)

Przypominamy, że do końca listopada rodzice uczących się dzieci mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia "Dobry Start" (300+).

Rządowy program “Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku, bez względu na dochód, dzieciom do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Wnioski o świadczenie "Dobry Start" (300+) można składać drogą elektroniczną przez stronę:

Wnioski można również złożyć w formie tradycyjnej za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w urzędzie - wrzucając wniosek do urny pozostawionej przy wejściu do ośrodka w godzinach 7:45 do 10:45  oraz 13:15 do 16:15.

W obecnej sytuacji, z powodu epidemii koronawirusa, zachęcamy do korzystania z drogi elektronicznej, która jest łatwa i dużo szybsza. 

Może go złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

wiadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Do pobrania: