Zdrowo i smacznie

Warsztaty dla uczestników Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2016 odbyły się w poniedziałek, 12 grudnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

fead

W zajęciach udział wzięło 39 osób. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy tematyczne.
I tak od godziny 9.00 do 12.00 warsztaty przebiegały pod hasłem "jedz zdrowo i mądrze", natomiast "smaczne pomysły" to temat przewodni zajęć, które prowadzone były od godziny 12.00 do 15.00. Warsztaty były bezpłatne i zorganizowane zostały w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Ich celem było wzmocnienie samodzielności i kompetencji osób najbardziej potrzebującym w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.