Zdobyli nowe umiejętności

Kolejne umiejętności zdobyli uczestnicy projektu "Lepsze Jutro". Tym razem zainteresowani wzięli udział w warsztatach z zakresu dietetyki i obsługi kasy fiskalnej.

Zajęcia odbywały się w przedświątecznym tygodniu. I tak warsztaty z zakresu obsługi kas fiskalnych prowadzone były przez 2 dni. W ramach zajęć uczestnicy projektu przeszkoleni zostali z obsługi i budowy kas i terminala płatniczego oraz nabyli umiejętności fakturowania.Natomiast w warsztatach rozwijających zainteresowania z zakresu dietetyki przez 5 dni w trakcie wykładów, prezentacji i ćwiczeń uczestnicy projektu zgłębiali zagadnienia związane m.in. z normami żywienia, zasadami niezbędnymi przy układaniu jadłospisu, wymogami HACCP, obliczaniem norm żywienia, zasadami dobrej praktyki higienicznej.
W najbliższym czasie planuje się organizację kolejnych warsztatów. W styczniu odbędą się zajęcia podstaw obsługi komputera i internetu, florystyczne oraz kosmetyka wizaż i stylizacja paznokci.
W kolejnych miesiącach zaplanowano warsztaty opiekuna osób starszych oraz kucharskie. Warsztaty mają na celu zdobycie nowych umiejętności, rozwój zainteresowań i pogłębienie wiedzy. To z kolei ma przełożyć się w przyszłości na zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, będących beneficjentami projektu.

Projekt "Lepsze Jutro" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.