Zapytania ofertowe

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy obejmujące badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy obejmujące badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Udzielanie konsultacji psychologicznych, psychiatrycznych i prawniczych w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na udzielanie konsultacji psychologicznych, psychiatrycznych i prawniczych w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Dożywianie dzieci i osób dorosłych na terenie Miasta Wodzisław Śląski w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w postaci 1 gorącego posiłku - catering.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dożywianie dzieci i osób dorosłych na terenie Miasta Wodzisław Śląski w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w postaci 1 gorącego posiłku - catering.

„Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego dla pracowników sektora polityki społecznej oraz osób działających w partnerskiej sieci wsparcia, w ramach projektu pn. „Fachowa siła przyszłością dla rodziny” , w zakresie efektywnego partnerstwa i współpracy instytucjonalnej, z wykorzystaniem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z rodziną problemową,”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty na „Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego dla pracowników sektora polityki społecznej oraz osób działających w partnerskiej sieci wsparcia, w ramach projektu pn. „Fachowa siła przyszłością dla rodziny” , w zakresie efektywnego partnerstwa i współpracy instytucjonalnej, z wykorzystaniem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z rodziną problemową,”

Prowadzenie konsultacji superwizyjnych indywidualnych i grupowych dla pracowników socjalnych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Rodziny w ramach projektu pn. „Fachowa siła przyszłością dla rodziny”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty na Prowadzenie konsultacji superwizyjnych indywidualnych i grupowych dla pracowników socjalnych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Rodziny w ramach projektu pn. „Fachowa siła przyszłością dla rodziny”

Prowadzenie konsultacji superwizyjnych indywidualnych i grupowych dla pracowników socjalnych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Rodziny w ramach projektu pn. „Fachowa siła przyszłością dla rodziny”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty na Prowadzenie konsultacji superwizyjnych indywidualnych i grupowych dla pracowników socjalnych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Rodziny w ramach projektu pn. „Fachowa siła przyszłością dla rodziny”

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia teoretycznego, warsztatów praktycznych wraz z konsultacjami indywidualnymi, spotkaniami grupowymi w ramach projektu pn. „Fachowa siła przyszłością dla rodziny”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty na: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia teoretycznego, warsztatów praktycznych wraz z konsultacjami indywidualnymi, spotkaniami grupowymi w ramach projektu pn. „Fachowa siła przyszłością dla rodziny”.