Zapytania ofertowe

Dożywianie dzieci i osób dorosłych na terenie Miasta Wodzisław Śląski w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w postaci 1 gorącego posiłku – catering.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na "Dożywianie dzieci i osób dorosłych na terenie Miasta Wodzisław Śląski w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w postaci 1 gorącego posiłku – catering".

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności praktycznych pn. „Złote rączki” w ramach projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto „Aktywność szansą na nowy początek”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności praktycznych pn. „Złote rączki” w ramach projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto „Aktywność szansą na nowy początek” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

„Świadczenie usługi rehabilitacyjnej metodą NDT Bobath”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na „Świadczenie usługi rehabilitacyjnej metodą NDT Bobath”.

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów ogrodniczych pn. „Mój ogród marzeń” w ramach projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto „Aktywność szansą na nowy początek”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów ogrodniczych pn. „Mój ogród marzeń” w ramach projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto „Aktywność szansą na nowy początek”.

„Świadczenie usługi rehabilitacyjnej metodą NDT Bobath”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na „Świadczenie usługi rehabilitacyjnej metodą NDT Bobath”

"Dostawa materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz sprzętu biurowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz sprzętu biurowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim”.

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności praktycznych pn. "Złote rączki" w ramach projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek".

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności praktycznych pn. "Złote rączki" w ramach projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek".