Zapytania ofertowe

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy obejmujące badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Zaprasza do złożenia oferty na: "Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy obejmujące badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim".

„Dożywianie dzieci i osób dorosłych na terenie Miasta Wodzisław Śląski w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w postaci 1 gorącego posiłku – catering. ”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Zaprasza do złożenia oferty na: „Dożywianie dzieci i osób dorosłych na terenie Miasta Wodzisław Śląski w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w postaci 1 gorącego posiłku – catering. ”

Dostawa materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz sprzętu biurowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz sprzętu biurowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim”.

„Dostawa materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz sprzętu biurowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz sprzętu biurowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim”.

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności praktycznych pn. „Złote rączki” w ramach projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Wilchwy „Czas na aktywną zmianę”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Zaprasza do złożenia oferty na: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności praktycznych pn. „Złote rączki” w ramach projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Wilchwy „Czas na aktywną zmianę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.