Zapytania ofertowe

„Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy obejmujące badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy obejmujące badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim”.

„Dożywianie dzieci i osób dorosłych na terenie Miasta Wodzisław Śląski w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w postaci 1 gorącego posiłku – catering”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Zaprasza do złożenia oferty na: "Dożywianie dzieci i osób dorosłych na terenie Miasta Wodzisław Śląski w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w postaci 1 gorącego posiłku – catering”.

"Dożywianie dzieci i osób dorosłych na terenie Miasta Wodzisław Śląski w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w postaci 1 gorącego posiłku – catering”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Zaprasza do złożenia oferty na: "Dożywianie dzieci i osób dorosłych na terenie Miasta Wodzisław Śląski w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w postaci 1 gorącego posiłku – catering”.