Zapytania ofertowe

Wykonanie, dostawa i montaż regałów archiwalnych jezdnych dwustronnych wraz z torowiskiem do składnicy akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie, dostawę i montaż regałów archiwalnych jezdnych dwustronnych wraz z torowiskiem do składnicy akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Dostawa materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz sprzętu biurowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz sprzętu biurowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.