Zapytania ofertowe

„Dostawa materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz sprzętu biurowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz sprzętu biurowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim”.

„Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy obejmujące badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy obejmujące badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim”.

„Dożywianie dzieci i osób dorosłych na terenie Miasta Wodzisław Śląski w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w postaci 1 gorącego posiłku – catering”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Zaprasza do złożenia oferty na „Dożywianie dzieci i osób dorosłych na terenie Miasta Wodzisław Śląski w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w postaci 1 gorącego posiłku – catering”.