Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego z podziałem na części

Przedmiotem zamówienia jest Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego z podziałem na następujące części:

Część I: Udzielenie tymczasowego schronienia dla bezdomnych mężczyzn

Część II: Udzielenie tymczasowego schronienia dla bezdomnych kobiet

Część III: Udzielenie tymczasowego schronienia dla bezdomnych mężczyzn oraz kobiet wymagających usług opiekuńczych

Część IV: Zapewnienie miejsc w noclegowni

Termin skadania ofert: do dnia 16 maja 2024 roku do godziny 08:00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 16 maja 2024 roku o godzinie 9:00


LINK DO POSTĘPOWANIA: https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,163664,7bec637a47c6a0c84609ae1504834cdb.html