Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego: “Udzielenia tymczasowego schronienia dla bezdomnych kobiet”

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego: “Udzielenia tymczasowego schronienia dla bezdomnych kobiet”.

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego: “Udzielenia tymczasowego schronienia dla bezdomnych kobiet”.

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3, 44 - 300 Wodzisław Śląski

NIP: 6471859647

tel.  (32) 4590650

fax. (32) 7218735

e-mail: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

Tryb udzielenia zamówienia: ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Termin skadania ofert: do dnia 29 grudnia do godziny 09:00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 grudnia o godzinie 09:30

 

Pobierz/przeczytaj: