Zapewnienie obsługi ogrzewalni na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

Zapewnienie obsługi ogrzewalni na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3, 44 - 300 Wodzisław Śląski

NIP: 6471859647

tel.  (32) 4590650

fax. (32) 7218735

e-mail: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

Tryb udzielenia zamówienia: ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Termin skadania ofert: do dnia 15 grudnia do godziny 9:00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15 grudnia o godzinie 9:30

 

Pobierz/przeczytaj: