„Udzielanie konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Zaprasza do złożenia oferty na: „Udzielanie konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim”.

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Ignacego Daszyńskiego 3

NIP: 6471859647

tel.  32)4590650

e-mail: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

strona internetowa: www.mops.wodzislaw-slaski.pl

Termin składania ofert: do dnia 29 stycznia 2024 roku do godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 29 stycznia 2024 roku do godz. 10:00

 

Pobierz/przeczytaj: