Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3, 44 - 300 Wodzisław Śląski

NIP: 6471859647

tel.  (32) 4590650

fax. (32) 7218735

e-mail: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu: usługi

Termin skadania ofert: do dnia 11 grudnia do godziny 9:00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11 grudnia o godzinie 9:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu - https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6b49bc81-28b8-4e8a-83af-79dd458b5ff9

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/6109ab55-172b-44a2-b2a7-aaae266be354

 

Pobierz/przeczytaj: