Świadczenie usług opiekuńczych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Część 1: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na terenie gminy Wodzisław Śląski, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu w okresie od 1 lutego 2024 roku do 31 stycznia 2025 roku.

Zamawiający w okresie 12 miesięcy trwania umowy przewiduje do realizacji 21 600 godzin usług opiekuńczych oraz 144 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych.

Część 2: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na terenie gminy Wodzisław Śląski, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Zamawiający w okresie 12 miesięcy trwania umowy przewiduje do realizacji 1 440 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3, 44 - 300 Wodzisław Śląski

NIP: 6471859647

tel.  (32) 4590650

Tryb udzielenia zamówienia:
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Termin skadania ofert: do dnia 30listopada 2023 roku do godziny 09:00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2023 o godzinie 10:00

LINK DO POSTĘPOWANIA - LINK - kliknij