Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3, 44 - 300 Wodzisław Śląski

NIP: 6471859647

tel.  (32) 4590650

fax. (32) 7218735

e-mail: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

Tryb udzielenia zamówienia: ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Termin skadania ofert: do dnia 21 grudnia do godziny 9:00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 grudnia o godzinie 9:30

 

Pobierz/przeczytaj: