Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Roczny plan zamówień publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.