Plan zamówień publicznych na 2019 rok

Roczny plan zamówień publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.