Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Roczny plan zamówień publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.