Zakończyła się pierwsza część szkoleń

W piątek zakończyły się tzw. szkolenia miękkie w ramach projektu "Lepsze Jutro". Za uczestnikami są już zajęcia z psychologiem, z doradcą zawodowym, trenerem umiejętności społecznych i pedagogiem.

W okresie wakacyjnym planowane są działania środowiskowe dla dzieci. Od lipca prowadzone będą warsztaty plastyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe na Trzech Wzgórzach. Z kolei w sierpniu odbędzie się wycieczka rodzinna.
Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu ruszą od września br.
Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Rodziny. Jego głównym celem jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 3 619 827,99 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 3 076 853,79 zł. Wartość projektu realizowanego tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na dwa lata 2016 - 2017 r. wynosi 600 000,00 zł.