Zakończył się nabór do "Lepszego Jutra"

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że zakończył się nabór do drugiego etapu projektu "Lepsze Jutro".

Aktualnie prowadzona jest weryfikacja kandydatów. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie przez pracownika socjalnego.
Prosimy o cierpliwość. Również osoby, które nie zakwalifikują się otrzymają stosowną wiadomość.
Przypomnijmy Projekt "Lepsze Jutro" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pierwsze zajęcia w ramach projektu rozpoczną się w maju tego roku i potrwają do końca grudnia 2017 roku.