Wypłaty 40 zł dla przyjmujących obywateli Ukrainy wstrzymane

Informujemy, że wypłaty świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 40 zł zostały wstrzymane. Powodem takiego stanu rzeczy jest nieotrzymanie środków finansowych na realizację zadania.

Realizacja wypłat nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na wypłatę wskazanych świadczeń.