Wyjazd pełen wrażeń

40 osób wzięło udział w wycieczce do "Leśnego Parku Niespodzianek" w Ustroniu, którą zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. To kolejne działanie w ramach projektu "Lepsze Jutro".

Wycieczka odbyła się w środę, 30 sierpnia. Wizyta w parku rozpoczęła się od zwiedzania. Wśród atrakcji jakie czekały na uczestników wyprawy były m.in. muflony i daniele, które swobodnie przemieszczały się pomiędzy zwiedzającymi i które można było karmić z ręki (można było zakupić pokarm dla zwierząt by móc ich dokarmiać). W zagrodach można było podziwiać i obserwować: żubry, jelenie szlachetne, sarny, dziki, żbiki czy jenoty. Bez wątpienia najwięcej emocji wsród uczestników wywołała największa atrakcja parku - sokolarnia i sowiarnia. Uczestnicy projektu wspólnie z dziećmi oglądali z bliska drapieżne orły, myszołowy, sokoły, jastrzębie i sowy, a następnie podziwiali widowiskowe loty skrzydlatych drapieżców.

Kto chciał mógł odwiedzić Centrum Przyrodniczo Leśne z eksponatami i multimedialnym wyposażeniem,  aleję bajkową z ruchomymi ekspozycjami znanych nam bajek oraz rozbudowany plac zabaw dla najmłodszych.

Na koniec na uczestników wyprawy czekały kiełbaski z grilla.

W wycieczce wzięło udział 17 uczestników projektu "Lepsze Jutro" i 23 dzieci.

Projekt "Lepsze Jutro" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 3 619 827,99 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 3 076 853,79 zł. Wartość projektu realizowanego tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na dwa lata 2016 - 2017 r. wynosi 600 000,00 zł.

 

Galeria