Wydano 5350 kg żywności

produkty żywnościowe wydawane w ramach programu PO PŻ

W maju 2021 roku do mieszkańców Wodzisławia Śląskiego trafiło 5350 kg żywności w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

po pżSerdeczne podziękowania za pomoc przy rozładunku produktów żywnościowych składamy 13 Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego, ps. "Konrad Wawelberg" w Gliwicach.

Wszystkim zaangażowanym w pomoc serdecznie dziękujemy