Wnioski o dodatek osłonowy tylko do końca kwietnia 2024

Szanowni Państwo, przypominamy, że wnioski o dodatek osłonowy można składać wyłącznie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3 - parter - punkt obsługi klienta, w godzinach:
poniedziałek, wtorek środa od 7:15 do 14:45,
czwartek od 7:15 do 16:45,
piątek od 7:15 do 12:45.

Wnioski można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP – (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym).

Więcej informacji o dodatku osłonowym znajdą Państwo w zakładce: formy pomocy - dodatek osłonowy.