Wigilia dla potrzebujących

W dniu 18 grudnia br. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przygotował dla osób samotnych, starszych i potrzebujących.

Spotkanie wigilijne zostało zorganiozwane w domu przyjęć "Contra" w Jedłowniku. W świąteczny klimat zgromadzonych gości wprowadzili uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, którzy przygotowali specjalny program artystyczny.

Swoją obecnością na spotkaniu zaszczycili nas: Prezydent Miasta Pan Mieczysław Kieca, przedstawiciele organizacji pozarządowych, oświaty oraz duszpasterze. Jako pierwsza głos zabrała gospodarz uroczystości – Elwira Palarczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, która przywitała gości życzeniami świątecznymi, zaprosiła do wspólnego przeżywania spotkania wigilijnego a następnie złożyła serdeczne podziękowania dla wszystkich tych, którzy swoim zaangażowaniem, ofiarnością i dobrym sercem przyczynili się do tego by to spotkanie mogło się odbyć. Ciepłe słowa i życzenia do uczestników spotkania wigilijnego skierował także prezydent miasta Mieczysław Kieca. Następnie Ksiądz Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Bogusław Płonka poprowadził modlitwę oraz poświęcił potrawy i opłatek. Po życzeniach był czas na połamanie się opłatkiem a po nim wszyscy zasiedli do wspólnego stołu z przygotowanym poczęstunkiem w duchu i tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie przebiegało w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Na koniec spotkania każdy zaproszony uczestnik otrzymał paczkę świąteczną oraz ozdobne stroiki świąteczne wykonane przez uczniów szkół z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Wodzisławiu Śląskim.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim za pomoc w organizacji spotkania wigilijnego składa serdeczne podziękowania:

- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - oddział w Wodzisławiu Śląskim,

- Właścicielom oraz obsłudze Domu Przyjęć "Contra",

- Nauczycielom i uczniom szkół podstawowych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego

-  Zgromadzonym gościom i uczestnikom spotkania.

Galeria