Wigilia dla bezdomnych w ogrzewalni.

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas cudów, pięknych słów oraz gestów. Każdy z nas pragnie domowego ciepła, miłej atmosfery rodzinnej. W tym szczególnym czasie życzymy sobie samych pięknych chwil i staramy się z nimi podzielić absolutnie ze wszystkimi wokoło.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim także chcą pamiętać o wszystkich a w szczególności tych, którzy mogliby poczuć się w tym wyjątkowym okresie samotnie.

Szanując człowieka i jego wybory miłym gestem była możliwość zorganizowania małego poczęstunku dla osób przebywających w Ogrzewali.

Dlatego też pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do możliwości udzielonego wsparcia, w szczególności obecnemu wykonawcy obsługującemu ogrzewalnię tj. Panu Zbyszkowi Spleśniałemu z Małej Wielkiej Fundacji z Rybika.

Jak również Darczyńcom i właścicielom DOMU PRZYJĘĆ CONTRA z Wodzisławia Śląskiego oraz firmy NADIR S.C. z Wodzisławia Śląskiego, którym składamy gorące podziękowania za życzliwy gest i ofiarowanie wsparcia w postaci poczęstunku dla osób pozostających w kryzysie bezdomności.

Okazane przez Was serce i pomoc przyczyniły się do uświetnienia tak zacnego czasu jakim jest okres Świąt Bożego Narodzenia, a osobą pozbawionym ciepła domowego podarowało iskierkę dobroci za co w ich imieniu wyrażamy wielką wdzięczność.

 

 

Galeria