Ważna informacja dla uczestników Projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek".

logo śląskie

Beneficjentów projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA NOWY POCZĄTEK" który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 informujemy, iż w dniu 14 lipca br. o godzinie 10.00 na terenie dworca PKP odbędą się warsztaty dla grupy animacyjnej.

Nadmieniamy, iż warsztaty będą odbywały się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.