Warsztaty z samoobrony

W dniach od 22 do 29 sierpnia br w SP nr 4 w Wodzisławiu Śląskim dla uczestników Projektu - Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Jedłownik „Aktywni razem mogą wszystko” realizowany był mikrogrant „warsztaty z samoobrony”.

logo projektGłównym celem  warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności przez uczestników projektu w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia. Uczestnicy zapoznali się z technikami, dzięki którym w razie próby użycia przemocy wobec nich nie będą bezbronni. Spotkania miały na celu nabycie umiejętności samoobrony, jak również nabycie wiedzy z zakresu rozpoznania sytuacji potencjalnego zagrożenia oraz pożądanego sposobu postępowania, unikania zagrożenia, warunków działania w sprawie obrony koniecznej, ale także odpowiedzialności za ich dopuszczalne przekroczenie.