Warsztaty z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W dniu 31 stycznia (środa) 2018 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbędą się działania (warsztaty) w ramach środków towarzyszących dla osób korzystających z produktów żywnościowych w ramach realizowanego przez tutejszy Ośrodek Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017.

Informujemy, iż uczestnictwo w powyższych warsztatach jest obowiązkowe, stąd też osoby zakwalifikowane do PO PŻ winny zgłosić się na warsztaty zgodnie z niżej podanym wyszczególnieniem:

- I grupa od 8:00 do 11:00

-II grupa od 11::00 do 14:00.

 Bliższe informacje można uzyskać u pracownika socjalnego.