Warsztaty umiejętności praktycznych pn. „Złote rączki”.

Design dla każdego, jak urządzić małe pomieszczenia w sposób funkcjonalny, poznawanie i praca z filcem, odnawianie mebli to tylko niektóre z atrakcji które czekają na uczestników projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek" podczas warsztatów umiejętności praktycznych na dworcu PKP w Wodzisławiu Śląskim.

śląskie

Warsztaty odbywać się będą od 12 października do 25 listopada 2020 roku w godzinach od 9:00 do 14:00 na terenie dworca PKP, harmonogram zajęć obejmuje łącznie 22 dni tj. 110 godzin. Ich organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Głównym celem warsztatów jest budowanie rozwoju osobistego poprzez zwiększenie motywacji do aktywności społecznej, podniesienie poczucia własnej wartości, motywacji w podjęciu inicjatywy w celu zmiany dotychczasowego stylu życia.

Ponadto zakres zajęć powinien obejmować również motywowanie uczestników do podnoszenia umiejętności w zakresie nabycia umiejętności plastycznych, by uczestnik warsztatów mógł je wykorzystać w życiu codziennym.

Wartością dodaną tych warsztatów jest pokazanie uczestnikom innych alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Uczestnicy poznają ciekawe techniki, narzędzia i prace, które nauczą praktycznych umiejętności np. jak wykorzystywać stare i jak łatwo z dostępnych mebli zmienić ich oblicze, jak zmienić swoje otoczenie i wnętrze w miłe i i przyjemne dekorowanie.


Nadmieniamy, iż warsztaty będą odbywały się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.