Warsztaty rozwijające zainteresowania

W najbliższy poniedziałek, 19 grudnia ruszają warsztaty z zakresu dietetyki i obsługi kas fiskalnych. Zajęcia organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w ramach projektu "Lepsze Jutro", który realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Warsztaty mają na celu zdobycie nowych umiejętności, rozwój zainteresowań i pogłębienie wiedzy. To z kolei ma przełożyć się w przyszłości na zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, będących beneficjentami projektu.
Warsztaty z zakresu obsługi kas fiskalnych prowadzone będą przez 2 dni. W ramach zajęć uczestnicy projektu przeszkoleni zostaną z obsługi i budowy kas oraz terminala płatniczego. Nabędą ponadto umiejętności fakturowania. Natomiast w warsztatach rozwijających zainteresowania z zakresu dietetyki przez 5 dni wodzisławianie biorący udział w projekcie w trakcie wykładów, prezentacji i ćwiczeń będą zgłębiać zagadnienia związane m.in. z nomami żywienia, zasadami niezbędnymi przy układaniu jadłospisu, wymogami HACCP, obliczaniem norm żywienia, zasadami dobrej praktyki higienicznej.
Zajęcia prowadzone będą w Wodzisławiu Śląskim w budynku MOSIR-u, ul. Bogumińska 8.
Po ukończeniu zajęć każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu warsztatów.

Projekt "Lepsze Jutro" - współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.