Warsztaty plastyczne

Papieroplastyka, rzeźbiarstwo, decoupage, malowanie farbami, wykonywanie biżuterii i plener malarski - to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na młodych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego podczas warsztatów plastycznych. Zajęcia odbywać się będą od 1 do 22 lipca w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej pn. "Lepsze Jutro".

Ich organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.
- Warsztaty mają na celu rozwinięcie wrażliwości i spostrzegawczości, a zwłaszcza wyobraźni najmłodszych. Chcemy, aby poprzez uczestnictwo w warsztatach dzieci nie tylko poznały ciekawe techniki plastyczne, ale również nabyły umiejętności współżycia w grupie, a przede wszystkim uwierzyły w swoje zdolności i zdobyły wiarę we własne siły.- argumentuje Elwira Palarczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.
W zajęciach udział bierze około 20 osób w wieku od 2-17 lat i są to dzieci uczestników projektu "Lepsze Jutro", które wyraziły chęć uczestnictwa w nich. Warsztaty prowadzi Aleksandra Sokalla, plastyczka z uprawnieniami pedagogicznymi. Tematyka, została dobrana tak, by nikt, bez względu na wiek się nie nudził. Całość zwieńczona zostanie uroczystym zakończeniem w trakcie którego przewidziano wręczenie dyplomów, malowanie twarzy i ozdabianie balonów.
Dodajmy, że każde dziecko biorące udział w zajęciach ma zapewnione artykuły plastyczne i napoje.

Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w ramach poddziałania 9.1.6 - Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem to aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie udział bierze 20 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wieku aktywności zawodowej. Są to osoby przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do pomocy społecznej, jak też objęte wsparciem asystenta rodziny w tym osoby bezrobotne, poszukujące pracy.
Uczestnicy projektu otrzymują pomoc w postaci m.in. treningów z psychologiem i doradcą zawodowym, kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również działania prorodzinne a wśród nich m.in. wycieczkę, wyjście do kina i restauracji, zajęcia dla dzieci takie jak: park linowy, nauka jazdy na BMX i rolkach. Działania prowadzone będą do końca grudnia tego roku. Wartość projektu realizowanego tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim wynosi blisko 300 tysięcy złotych.