Unijna pomoc dla potrzebujących

Kolejne paczki żywnościowe trafiły do mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. Tym razem pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdysponowali blisko 4,5 tony artykułów spożywczych. Paczki żywnościowe w lutym otrzymało 120 najbardziej potrzebujących rodzin.

fead

Mieszkańcy otrzymali między innymi cukier, ryż, makarony, dżemy, konserwy, oleje oraz inne produkty z długim terminem przydatności do spożycia. Żywność do wodzisławian trafiła dzięki Unii Europejskiej, a dokładnie za sprawą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 - FEAD 2016.
Przypomnijmy, że od stycznia 2017 roku uprawnionymi do skorzystania z pomocy żywnościowej są osoby, których dochód nie przekracza: 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie. Paczki wydawane są osobom, które posiadają odpowiednie skierowanie wystawione przez MOPS.
Artykuły żywnościowe bezpośrednio do punktu wydawania żywności dostarcza Śląski Bank Żywności z siedzibą w Chorzowie przy ul. W. Janasa 15.