Trwa nabór do projektu "Lepsze Jutro"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zachęca do udziału w nowej edycji projektu unijnego "Lepsze Jutro". Trwają zapisy. Nie zwlekaj. Zgłoś się już dziś. Ilość miejsc ograniczona.

O projekcie
Projekt "Lepsze Jutro" tut. ośrodek realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kto może się zgłosić?
- Wodzisławskie rodziny, które chcą zmienić swoją sytuację życiową w szczególności:

  • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do pomocy społecznej, jak również objęte wsparciem asystenta rodziny,
  • osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

Korzyści z udziału w projekcie:
- bezpłatne szkolenia o charakterze zawodowym, warsztaty o charakterze społecznym i edukacyjnym (np. kurs prawa jazdy, komputerowy, kosmetyczny, florystyczny, kasy fiskalnej, opiekun osób starszych),
- wsparcie psychologiczne,
- wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych,
- zapewniona opieka dla dzieci i bezpłatne, atrakcyjne zajęcia dla najmłodszych,
- interesujące działania o charakterze środowiskowym dla całych rodzin jak np. piknik, wycieczka, wyjście do restauracji i kina, imprezy okolicznościowe.

Jesteś zainteresowany?
Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Daszyńskiego 3 lub zadzwoń pod numer telefonu: 32/455 62 00 i poproś o rozmowę z pracownikami biura projektu.

Liczba miejsc jest ograniczona!