To będzie jazda!

19 osób przez 10 dni będzie uczyć się jazdy na rolkach. A wszystko za sprawą projektu "Lepsze Jutro" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Zajęcia są jednym z elementów działań środowiskowych, których celem jest wzmocnienie więzi rodzinnych oraz wskazanie możliwości korzystania z zasobów środowiska lokalnego. Mają charakter zamknięty i są bezpłatne. Uczestniczyć w nich jednak mogą tylko dzieci osób biorących udział w projekcie. Warsztaty na których młodzi wodzisławianie zgłębiać będą technikę jazdy na rolkach rozpoczęły się dziś tj. w poniedziałek, 1 sierpnia i zakończa się 12 sierpnia. Odbywać się będą na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki - Trzy Wzgórza.
- Miejsce w którym najmłodsi stawiać będą swoje pierwsze kroki na rolkach nie wybrano przypadkowo. Chcemy pokazać uczestnikom projektu, że w Wodzisławiu Śląskim można atrakcyjnie i aktywnie spędzić wolny czas. Nie trzeba daleko wyjeżdżać, by w rodzinnym gronie dobrze się bawić. Nie bez znaczenia jest fakt, że Rodzinny Park Rozrywki dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym oraz kadrą, która zadba o bezpieczeństwo uczestników zajęć- tłumaczy Elwira Palarczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.
Wiek uczestników zajęć jest bardzo zróżnicowany. Najmłodszy ma 5 lat, najstarszy zaś 17. Każdy ma zapewniony sprzęt niezbędny do jazdy na rolkach. Technik jazdy uczyć będzie wykwalifikowany instruktor. Program zajęć dostosowany będzie do umiejętności dzieci i młodzieży biorącej w nich udział.
Nadmieńmy, że w ramach działań środowiskowych projektu "Lepsze Jutro" w okresie wakacyjnym zaplanowano jeszcze warsztaty rowerowe BMX, wejście do parku linowego oraz wycieczkę do Muzeum Chleba w Radzionkowie.

Przypomnijmy projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Głównym celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, działania: 9.1. Aktywna integracja, poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wartość projektu realizowanego przez MOPS w Wodzisławiu Śląskim na rok 2016 opiewa na kwotę 300 tys. zł.