Telefony zaufania

Nie wiesz komu możesz powierzyć swoje problemy? Gdzie szukać pomocy?

Wodzisławski Telefon Zaufania - 733 933 343

 • anonimowe porady udzielane są pod numerem telefonu 733 933 343 siedem dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 20:00
 • zainteresowani anonimowo mogą dowiedzieć się jakie są objawy i konsekwencje używania środków odurzających, gdzie szukać pomocy i jak zmotywować się lub uzależnionego do leczenia
 •  pomocy i informacji udziela psycholog lub certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
  Projekt realizowany jest przez Fundację „FENIX-Powstań do Życia”

 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111

 • Służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony.
 • Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje.
 • Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.

 Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego - 800 060 800

  • Infolinia jest przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze.
  • Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
-  801 120 00

 • Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-22.00, w niedzielę i święta w godz. 8.00 - 16.00
 • W środy w godz. 18.00 - 22.00 dyżurują prawnicy, w pozostałe dni konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Telefoniczna poradnia prawna 22 666 2850. Dyżury prawne odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach 17.00 -21.00


Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci - 800 100 100

 •  Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.
 • Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje.
 • Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.

 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12

 • Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci.
 • Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00.
  Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.


  Infolinia dla bezdomnych -  987
 • całodobowy bezpłatny numer z telefonów stacjonarnych i komórkowych dla osób potrzebujących zapewnienia schronienia, funkcjonujący od 1 listopada do 31 marca.