Szukamy organizacji pozarządowej do realizacji pomocy żywnościowej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w porozumieniu z Prezydentem Miasta Wodzisławia Śląskiego informują o zamiarze przystąpienia do realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, zgodnie z treścią Wytycznych Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.03.2016r.

LLL

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim poszukuje organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo przeciwdziałaniem ubóstwu i wykluczeniu społecznemu do dystrybucji artykułów żywnościowych.
Deklaracje dotyczące chęci przystąpienia do współpracy należy składać w formie papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim ul. Daszyńskiego 3 lub elektronicznie na adres kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2016 roku.

Osoby do kontaktu :
Krystyna Marek telefon kontaktowy : 32- 4556200 w. 37
Renata Jureczko telefon kontaktowy : 32- 4556200 w. 25

Informacja - plik pdf.