Świadczenie 500+

Rodzina 500 plus to realizowany w Polsce program państwowy mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych. Jego podstawą normatywną jest ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407).

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

 

logo 500+

Do pobrania:

Dodatkowe oświadczenia do wniosku w przypadku koordynacji:

- gdy wnioskodawca lub członek rodziny przebywa (pracuje) po za granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

dodatkowe oświadczenie:

Pozostałe druki:

Jak zmniejszyć załączniki do wniosku Rodzina 500 plus?

Pamiętaj! Załączniki do wniosku nie mogą przekroczyć łącznej maksymalnej wielkości 3,5 MB.

Materiały promocyjne: