Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

"Becikowe"

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Świadczenie rodzicielskie

Osoby bez prawa do zasiłku macierzyńskiego mogą uzyskać świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie (reguluje art. 17 c ustawy o świadczeniach rodzinnych)

Świadczenie za życiem

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Gwarantuje ona m.in. prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka.

Świadczenia opiekuńcze

Masz w rodzinie niepełnosprawne dziecko lub dorosłą osobę? A może jest wśród Twoich bliskich osoba, która ukończyła 75 rok życia? Sprawdź czy możesz ubiegać się o świadczenia opiekuńcze.

Jak złożyć wniosek o świadczenia rodzinne on-line ?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości składania wniosków o świadczenia rodzinne w formie elektronicznej, w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno usługowego Emp@tia.