Struktura organizacyjna

Działy i biura

MOPS w Wodzisławiu Śląskim swoje zadania realizuje za pośrednictwem odpowiednich działów i komórek organizacyjnych, do których należą:

Schemat organizacyjny

Strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim obrazuje poniższy schemat.