Statystyka

Dane statystyczne MOPS

Poniżej prezentujemy w celach statystycznych sprawozdania roczne dotyczące wybranych świadczeń.