Spotkanie w dzielnicy Wilchwy

Założenia projektu „Fachowa siła przyszłością dla rodziny”, etapy jego realizacji i efekty dotychczasowej pracy ekspertów powołanych w skład tzw. Grupy Roboczej zaprezentowali w dzielnicy Wilchwy przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Spotkanie miało miejsce w piątek w świetlicy środowiskowej. Wzięli w nim udział przedstawiciele Rady Dzielnicy, Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel oraz Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”.

Projekt „Fachowa siła przyszłością dla rodziny” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika od kwietnia tego roku. Jego celem jest wypracowanie oraz przetestowanie kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa w dzielnicy Wilchwy.

Projekt podzielony jest na 3 etapy. W pierwszym (który aktualnie trwa) przeprowadzona została pogłębiona diagnoza Wilchw, zawierająca m.in. ocenę dotychczas stosowanych metod pracy z osobami dotkniętymi dziedziczonym ubóstwem, analizę czynników utrudniających młodym osobom wyjście z kręgu dziedziczonego ubóstwa itp. Wypracowane zostały także rekomendacje do systemu wsparcia w zakresie możliwości wykorzystania lokalnych zasobów i potencjałów do zmniejszenia problemu dziedziczonego ubóstwa w dzielnicy. Jednocześnie prowadzone były prace nad modelem przeciwdziałania biedy. Aktualnie trwają prace nad podręcznikami opisującymi model jak i sposób jego wdrażania. Kolejnym etapem projektu będzie przetestowanie modelu wśród rodzin doświadczających problemu dziedziczenia biedy oraz włączenie go do lokalnej polityki.

Realizatorzy: Miasto Wodzisław  Śląski / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim (Lider), Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (Partner).
Wartość projektu: 904 150,00 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich: 852 523,04 zł
Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2017 – 30 września 2019