Spotkania animacyjne na PKP w cieniu pandemi...

13 uczestników projektu wzięło udział w realizowanym na dworcu PKP spotkaniu animacyjnym. Było to pierwsze spotkanie animacyjne „na żywo” od połowy marca 2020 r., kiedy to z powodu koronawirusa zostały zawieszone wszelkie działania.

logo śląskie

W pierwszej części spotkania omówione zostały 3 mikroprojekty zrealizowane z udziałem części uczestników w okresie pandemii: "Pakiet higieniczny dla seniora", "Atrakcyjne pudełka animacyjne dla dzieci z Wodzisławia" oraz "Pakiety antywirusowe dla pacjentów wodzisławskiego szpitala - mieszkańców Wodzisławia Śląskiego".

Następnie przedstawiciel lidera projektu omówił plany dotyczące warsztatów kulinarnych, ogrodniczych oraz decoupage, a trener pracy omówił najbliższe działania planowane w zakresie aktywizacji zawodowej kursy zawodowe i kursy komputerowe.

Kolejna część spotkania dotyczyła modyfikacji zaplanowanych wcześniej mikroprojektów i planowaniu nowych działań. Omawiano kwestie organizacji wydarzenia środowiskowego: festynu dla dzieci, a także mikroprojektów: "Metamorfozy wizerunku", "Wytwarzanie naturalnych kosmetyków", "Letnie atrakcje dla najmłodszych", "Siatkówka uzależnia" oraz "Kurs samoobrony".