Skorzystaj z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że rozpoczęła się kwalifikacja klientów do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus

Pomocą Żywnościową w ramach Podprogramu 2021 Plus  mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się z trudnej sytuacji życiowej, określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których miesięczny dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł ( 235% wynosi 1823,60 zł )
  • dla osoby w rodzinie 600 zł (235 % wynosi 1410 zł ),

na podstawie Skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoby i rodziny, które są zainteresowane skorzystaniem z ww. formy pomocy, prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych przy ul. Daszyńskiego 3,  w godzinach:

  • poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 10:00
  • poniedziałek- środa w godzinach 14:0015:00
  • czwartek w godzinach 14: 00 – 17:00

celem wstępnej weryfikacji uczestnictwa w Podprogramie 2021 Plus.

Wymagane dokumenty:

  1. Dowód osobisty
  2. Potwierdzenie o wysokości dochodów w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie się do MOPS

Jednocześnie informujemy, iż w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby spełniające ww. kryterium dochodowe i korzystające ze świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.