Skorzystaj z pomocy żywnościowej.

produkty żywnościowe w ramach programu POPŻ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie żywności unijnej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Dochód uprawniający do skorzystania z pomocy nie może przekraczać 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

* 1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz

* 1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie,

Kontakt do pracowników MOPS Wodzisław Śląski: Kowalska Aneta, Kuźmińska-Bętkowska Katarzyna tel. /32/4590 668