Schemat organizacyjny

Strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim obrazuje poniższy schemat.

schemat